Stabilizátory napětí


Stabilizátory s pevným napětím (78xx)
Stabilizátory s nastavitelným napětím (L200, LM317)Stabilizátory s pevným napětím *)
78Lxx, 78xx, 78S(T)xx

*) Při použití zapojení podle obrázku 1.b lze výstupní napětí měnit v omezeném rozsahu od Ujmenovité do Unapájecí-2V
 
Typ
Max vstupní napětí [V]
Max výstupní proud [A]
Pracovní teplota [°C]
Tolerance výstupního napětí [%]
78xx
35V
1
-55..+150
4
78Sxx
35V
2
0..+125
5
78Lxx
30V
0.1
0..+125
578Lxx

Řada plastových stabilizátorů pro použití do 0.1A. Vyrábí se v provedeních 02, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18V v pouzdře typu TO-92.
78xx
Plastové (TO-220) nebo kovové (TO-3) stabilizátory pro použití pro maximální proud 1A. Vyrábí se v provedeních 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 20 a 24 V
78S(T)xx
Stabilizátory pro proudy 2A a v případě 78T05 i pro 3A. Vyrábí se v provedeních 05, 09, 10, 12, 15, 18 a 24 V


Pouzdra stabilizátorů 78(LS)xx
 
Pouzdro TO-92
Pouzdro TO-220
Pouzdro TO-3
Pouzdro TO-92
Pouzdro TO-220
Pouzdro TO-3
78Lxx
78xx
78Sxx

 
Pin
Význam
1
Zem 
2
Vstup 
3
Výstup


Zapojení stabilizátorů 78(LS)xx
 
Obr. 1.a: Základní zapojení stabilizátorů řady 78xx Obr. 1.b: Modifikace základního zapojení stabilizátorů řady 78xx pro obvody s omezeně nastavitelným napětímStabilizátory s nastavitelným napětím - L200, LM317(K/L/T)

Typ
Max vstupní napětí [V]
Rozsah stabilizace napětí [V]
Max výstupní proud [A]
L200
40V
2.9 - 36
2 *)
LM317K
40V
1.2 - 37
2.2
LM317L
35V
1.2 - 37
0.1
LM317T
40V
1.2 - 32
1.5
*) nastavitelné
 

Pouzdra stabilizátorů s nastavitelným napětím
L200
LM317T
LM317
LM317L
L200
LM317T
LM317
LM317L

 
L200
 
Pin
Význam
1
Vstup
2
Omezení 
3
Zem
4
Reference
5
Výstup
LM317L
 
Pin
Význam
1
Zem 
2
Vstup
3
Výstup

 

Zapojení stabilizátorů L200 a LM317
 
 
L200
L200 umožňuje nastavení výstupního napětí a současně i omezení výstupního proudu.

Maximální hodnota výstupního proudu je určena velikostí odporu R3. 

Číselně je velikost Uvýst a Ivýst rovna:

kde UREF je napětí na R1


 
 
LM317(K/L/T)
Katalogové zapojení stabilizátorů se všemi ochrannými prvky je zbytečně složité. V mých aplikacích stabilizátor funguje v zapojení bez modrých součástek.